Det är alla medlemmars ansvar att följa föreningens ordningregler.