Föreningens gård är inhängnad och låst via grindar på Köpenhamnsvägen 9 samt Mariedalsvägen 49. Gården är åtkomlig via Kramersvägen 2 där även nedfarten till garaget finns.