I föreningens miljöhus kastas sorterat avfall och hushållssopor, vi sorterar papp, tidningar, plast, metall, färgat och ofärgat glas, elektronik samt lampor och batterier.