Miljöhuset är 3 olika hus där avfall sorteras. Miljöhusen är placerade inne på gården utanför Köpenhamnsvägen 9D.