Det är enligt Avfallsförordningen (2011:927) lag på skyldighet att källsortera förpackningar. Att källsortera matavfall är det lag på sedan den 1/1-2024, detta efter en ändring i avfallsförordningen (2020:314) den 22/12-2022. Att källsortera eller inte är alltså inget individuellt val utan en skyldighet.