Föreningen tillhandahåller källsortering för: tidningspapper, papp, plast, matavfall, färgat och ofärgat glas, metall, elektronik samt lampor och batterier. I de gröna tunnorna för hushållssopor sådant som inte går att källsortera. Miljöfarligt avfall , byggavfall och möbler m.m. ansvarar ni själva för att transportera till kommunens miljöstation.