Miljöhusen ligger nära Köpenhamnsvägen 9a och att slänga glas stör de boende framförallt i den trappan. Av den anledningen ber vi alla medlemmar att respektera detta och endast slänga glas mellan kl. 07.00 – 22.00.