Föreningens grillplats finns nära lekplatsen och miljöhusen. På grillplatsen finns 2 st. grillar, en liten och en stor beroende på behov. Efter grillning så rengör man platsen och slänger kolen.