Gårdens lekplats är liten men det finns en lekställning och en sandlåda.