Vid sidan om sandlådan finns 2 st. gallerburar med lås där leksaker skall förvaras. Låscylindern öppnas med föreningens gamla entrénycklar.