Föreningens parkeringsplatser är efterfrågade och det finns regelbundet lång kö. Av den anledningen har styrelsen beslutat att inte hyra ut mer än 1 plats per medlem. De medlemmar som sedan tidigare fått hyra mer än 1 plats påverkas inte av beslutet.