Köns längd är ointressant och styrelsen uppskattar inte väntetiden då det endast blir en spekulation. Plats i kön meddelas när man anmäler sitt intresse. Tänk på att rörelse i kön i stort sätt endast sker när medlemmar flyttar och endast då medlem har en plats.