Om man får meddelande av styrelsen om att man blivit tilldelad plats men då väljer att avstå platsen så bibehåller man sin plats i kön.