Man behöver inte säga upp sin plats i samband med att man flyttar, uppsägning sker automatisk vid tillträdesdatum för köparen.