Föreningen har 2 st. tvättstugor (gul och blå) per huskropp, totalt 4 st.