Föreningen har en bastu som är belägen i källaren på Köpenhamnsvägen 9a. För de medlemmar som bor på Mariedals- och Kramersvägen så går man in i källaren via nedgången inne på gården vid Köpenhamnsvägen 9a.