Föreningen har ett hobbyrum där snickeri och målning kan ske. Rummet finns längst in vid cykeluppställningen i källaren Mariedalsvägen 49c.