Hobbyrummet bokas inte utan används när man så önskar, det kan innebära att flera medlemmar använder rummet samtidigt.