Bruksanvisning till båda typerna av mangel finns på föreningens hemsida under menyn ”Dokument”.