Medlemsinformation sätts upp i anslagstavlorna i trapphusen. Mycket viktig information delas ut i postboxarna enskilt till varje lägenhet. Föreningen kommer inom kort att övergå till digital information via SMS och e-post men vi är inte riktigt där ännu.