Föreningen är ansvarig för att ventilationen i föreningens lägenheter och allmänna utrymmen fungerar som den skall. Luftombytet mäts i kubikmeter per minut och skall enligt lag kontrolleras vart 6:e år av certifierat företag.

På samma sätt som för övriga föreningsinstallationer i lägenheterna är det därför mycket viktigt att ventilationen inte på något sätt påverkas vid renovering eller installation. Detta är inte minst viktigt vid renovering i kök.

Vid installation av köksfläkt skall denna vara av typen kolfilterfläkt och får inte anslutas till frånluftsventilen.

Vid trasiga talriksventiler i lägenheten kontaktas föreningens styrelse för reparation eller utbyte.

_____________________________________________