En ansökan om medlemskap i HSB Brf. Lessö görs på speciell blankett som kan laddas hem i ”Dokument” i FAQ. Ansökan behandlas av styrelsen i enskild process.