Handläggningstiden enligt stadgarna är 6 veckor efter att samtliga dokument inkommit till styrelsen.