De dokument som alltid skall finnas vid en överlåtelse är, köpekontrakt, referensblankett, ansökan om medlemskap i HSB, kreditupplysning gör föreningen själv.