När man har köpt en bostadsrätt så blir man medlem i föreningen och delägare i bostadsrättsföreningen. Föreningen äger dock samtliga bostadsrätter och föreningen ger dig rätten att nyttja bostaden. Med den rätten följer ett stort ansvar för underhåll av bostaden och skötsamhet i föreningen enligt stadgar och ordningsregler. Den enda rätten man har som bostadsrättsägare är alltså att man har rätten att nyttja lägenheten.