Samtliga lägenheter har en jordfelsbrytare i säkringsskåpet. En jordfelsbrytare är till för att mycket snabbt slå av strömmen i hela lägenheten i det fall som att någon elektrisk kortslutning sker. En elektrisk kortslutning kan uppstå i en apparat eller om någon människa eller djur kommer åt något strömförande.