Föreningen har avtal med företaget Öretel för leverans av Internet-förbindelse till lägenheterna med en hastighet av 1Gbit. Leverans sker via fiber till fastigheten och via CAT-6 till lägenheterna. Anslutning i lägenheterna finns installerat i respektive hall. Anslutningen är öppen och behöver inte aktiveras i samband med lägenhetsöverlåtelse. Internetanslutningen ingår i månadsavgiften men föreningen tillhandahåller inte någon Wifi-router utan varje medlem får fritt välja modell och plats för inköp.