Föreningens ekonomi redovisas endast i förvaltningsberättelsen, Förvaltningsberättelsen finns tillgänglig för att ladda men via föreningens hemsida under fliken ”Dokument”.