Föreningen är lågt belånade i förhållande till den nivå av renovering som är gjord i föreningen. det totala lånebeloppet är uppdelat i ett antal mindre lån som i sin tur omförhandlas vid omläggning. De bundna lånen är fördelade mellan olika bindningstider, en del av lånen har 3 månads bindningstid. Lånen redovisas för medlemmarna 1 gång per år och då i senast antagna årsredovisning. Årsredovisningen går från föreningens hemsida under flik ”Dokument” att ladda hem.