I föreningens säkerhet finns många delar och denna lista är inte fullständig. I säkerhet ingår bl. a. skyddsrum, brandsäkerhet, halkbekämpning både inomhus och utomhus, hissbesiktningar, ventilationskontroller i lägenheterna och lokalerna, belysning, fungerandes entrédörrar och  lås m.m.