Föreningens skyddsrum är placerade i fastigheternas källare där vi idag har våra cyklar. I det fall dessa behöver använda så finns krav på att de skall kunna återställas inom 48 timmar.