Föreningen har brandsläckare i källare, på vind och i garage. Om dessa släckare behöver användas så är det mycket viktigt att ni därefter kontaktar styrelsen via telefonsamtal för att klargöra behovet och se till så att vi kan återställa släckarens skick igen. Det är utöver det viktigt att varje medlem även har brandskydd i sin lägenhet.