Föreningen har vid tillfälle försett lägenheten med brandvarnare. Bostadsrättshavaren ansvarar för att varnaren finns på plats och fungerar.