Det är boendes ansvar att regelbundet testa varnaren för att försäkra sig om att den fungerar. Skulle den inte fungera så är det den boendes ansvar att byta batteri eller hela varnaren så att korrekt funktion återställs.