1.2.01 Vem äger föreningens tomt?

Föreningen innehar tomten med tomträttsavtal, avtalet löper ut den 31 december 2027. Föreningen har ännu inte beslutat om utköp av tomten eller omförhandling av avtal.

Läs mer