7.4.01 Jordfelsbrytare

Samtliga lägenheter har en jordfelsbrytare i säkringsskåpet. En jordfelsbrytare är till för att mycket snabbt slå av strömmen i hela lägenheten i det fall som att någon elektrisk kortslutning sker. En elektrisk kortslutning kan...

Läs mer