7.5.01 Vad gäller för ventilationen i lägenheterna.

Föreningen är ansvarig för att ventilationen i föreningens lägenheter och allmänna utrymmen fungerar som den skall. Luftombytet mäts i kubikmeter per minut och skall enligt lag kontrolleras vart 6:e år av certifierat företag. På...

Läs mer