FAQ Category: 3.1 Parkering - Kölista

3.1.03 Hur lång är kön till parkeringsplats?

Köns längd är ointressant och styrelsen uppskattar inte väntetiden då det endast blir en spekulation. Plats i kön meddelas när man anmäler sitt intresse. Tänk på att rörelse i kön i stort sätt endast sker när medlemmar flyttar...

Läs mer