FAQ Category: 5.0 Information

5.0.01 Hur förmedlas medlemsinformation?

Medlemsinformation sätts upp i anslagstavlorna i trapphusen. Mycket viktig information delas ut i postboxarna enskilt till varje lägenhet. Föreningen kommer inom kort att övergå till digital information via SMS och e-post men vi...

Läs mer
  • 1
  • 2