FAQ Category: 7.0 Lägenheten

7.4.01 Jordfelsbrytare

Samtliga lägenheter har en jordfelsbrytare i säkringsskåpet. En jordfelsbrytare är till för att mycket snabbt slå av strömmen i hela lägenheten i det fall som att någon elektrisk kortslutning sker. En elektrisk kortslutning kan...

Läs mer

7.3.01 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp finns i badrum, gäst-wc samt kök. Föreningen är ansvarig för de vertikala stammarna mellan lägenheterna och bostadsrättshavaren för samtliga anslutningar och produkter i lägenheten. Om problem med vattentryck...

Läs mer

7.2.01 Fjärrvärme

Värmen i lägenheterna kommer från radiatorerna som föreningen ansvarar för. Värmen styrs centralt från Eon och regleras utefter utetemperaturen. Vid kontroll av värmen i lägenheten skall mätning ske mitt i rummet och minst 1...

Läs mer
  • 1
  • 2