FAQ Tag: Föreningen - Ekonomi

8.0.01 Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas endast i förvaltningsberättelsen, Förvaltningsberättelsen finns tillgänglig för att ladda men via föreningens hemsida under fliken ”Dokument”.

Läs mer

8.1.01 Föreningens lån

Föreningen är lågt belånade i förhållande till den nivå av renovering som är gjord i föreningen. det totala lånebeloppet är uppdelat i ett antal mindre lån som i sin tur omförhandlas vid omläggning. De bundna lånen är fördelade...

Läs mer