FAQ Tag: Överlåtelse - Parkering

3.0.05 Kan man hyra mer än en parkeringsplats?

Föreningens parkeringsplatser är efterfrågade och det finns regelbundet lång kö. Av den anledningen har styrelsen beslutat att inte hyra ut mer än 1 plats per medlem. De medlemmar som sedan tidigare fått hyra mer än 1 plats...

Läs mer
  • 1
  • 2