FAQ Category: 2.1 Gården - Miljöhus

2.1.04 Vilket avfall får kastas i miljöhuset?

Föreningen tillhandahåller källsortering för: tidningspapper, papp, plast, matavfall, färgat och ofärgat glas, metall, elektronik samt lampor och batterier. I de gröna tunnorna för hushållssopor sådant som inte går att...

Läs mer
  • 1
  • 2