FAQ Category: 9.1 Säkerhet - Föreningen

9.1.01 Vad ingår i föreningens säkerhet?

I föreningens säkerhet finns många delar och denna lista är inte fullständig. I säkerhet ingår bl. a. skyddsrum, brandsäkerhet, halkbekämpning både inomhus och utomhus, hissbesiktningar, ventilationskontroller i lägenheterna och...

Läs mer

9.1.02 Var finns föreningens skyddsrum?

Föreningens skyddsrum är placerade i fastigheternas källare där vi idag har våra cyklar. I det fall dessa behöver använda så finns krav på att de skall kunna återställas inom 48 timmar.

Läs mer