FAQ Tag: Överlåtelse - Gården

2.3.01 Gårdens grillplats

Föreningens grillplats finns nära lekplatsen och miljöhusen. På grillplatsen finns 2 st. grillar, en liten och en stor beroende på behov. Efter grillning så rengör man platsen och slänger kolen.

Läs mer

2.1.01 Föreningens miljöhus

I föreningens miljöhus kastas sorterat avfall och hushållssopor, vi sorterar papp, tidningar, plast, metall, färgat och ofärgat glas, elektronik samt lampor och batterier.

Läs mer
  • 1
  • 2