FAQ Tag: Överlåtelse - Tillsyn

11.1.03 Vad kontrolleras vid en tillsyn?

Vid tillsyn kontrolleras eventuella ombyggnader, föreningens installationer samt status på vissa installationer. Tillsynsprotokollet finns tillgängligt under ”Dokument” för nerladdning och i förväg förberedelse inför...

Läs mer
  • 1
  • 2